Najpopularniejszy dzielnicowy

Bardzo istotnym obszarem realizacji programu „Dzielnicowy bliżej nas” jest obszar komunikacji społecznej. Zgodnie z filozofią programu dzielnicowy musi być policjantem znanym w miejscu gdzie pełni służbę, musi wzbudzać społeczne zaufanie, na tyle aby każdy kto zobaczy coś niepokojącego, nie tylko wiedział do kogo się zgłosić, ale miał również pewność, że uzyska oczekiwaną pomoc w rozwiązaniu problemu.

Stąd też niezbędnym jest kreowanie w środowiskach lokalnych - bo na tym poziomie realizują zadania dzielnicowi - właściwego wizerunku dzielnicowego. Wizerunku człowieka otwartego, kompetentnego, dostępnego, wzbudzającego zaufanie, znającego swoje kompetencje jako policjanta, ale umiejącego również wskazać podmioty odpowiedzialne za poszczególne obszary życia społecznego, do których należy również szeroko pojmowane bezpieczeństwo.

W dziale tym przekazujemy informacje na temat inicjatyw podejmowanych lokalnie. Inicjatyw mających na celu nie tyle popularyzację poszczególnych dzielnicowych, co dokonanie oceny ich pracy przez społeczności lokalne, a przede wszystkim popularyzację wiedzy i działań na rzecz bezpieczeństwa.

Powrót na górę strony