Dzielnicowy roku

Policja jako instytucja nowoczesna, przykłada znacznej wagi nie tylko do zapewnienia optymalnego wyposażenia do służby, ale przede wszystkim do właściwego przygotowania do pełnienia służby. Ogólnopolskie zawody umiejętności i wiedzy zawodowej są istotnym elementem doskonalenia zawodowego. Dzielnicowi muszą wykazać się nie tylko wiedzą, ale również umiejętnościami praktycznymi. Wyniki osiągnięte w trakcie eliminacji rzutują na ocenę i ścieżkę rozwoju zawodowego dzielnicowych. Corocznie eliminacje do zawodów musi przejść każdy dzielnicowy.

Zawody przebiegają trójstopniowo:

I stopień – na szczeblu komend powiatowych/miejskich/rejonowych Policji
II stopień – na szczeblu komend wojewódzkich/ Stołecznej Policji
III stopień – finał zawodów w Szkole Policji w Katowicach

W dniach 17-20 października 2023 r., po przerwie spowodowanej pandemią, w Szkole Policji w Katowicach odbędzie się Finał najważniejszych dla dzielnicowych zawodów. Będzie to XIII Finał Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”, których organizację Komendant Główny Policji powierzył Szkole Policji w Katowicach, która współpracuje w tym zakresie z Biurem Prewencji KGP.

O randze przedsięwzięcia świadczy fakt, iż jest ono obejmowane honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do rywalizacji staną dzielnicowi z całego kraju, a zwycięzca będzie mógł  szczycić się,  jakże dumnie brzmiącym tytułem – „Dzielnicowy Roku”, zaś zwycięska drużyna przez rok będzie mogła dzierżyć Puchar Przechodni Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż eliminacje na poziomie lokalnym są doskonałą okazją do promowania służby dzielnicowych i problematyki szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.
W dziale tym prezentujemy eliminacje w poszczególnych regionach kraju.

 

Powrót na górę strony