Dzielnicowy roku - Dzielnicowy bliżej nas

Dzielnicowy roku

Policja jako instytucja nowoczesna, przykłada znacznej wagi nie tylko do zapewnienia optymalnego wyposażenia do służby, ale przede wszystkim do właściwego przygotowania do pełnienia służby. Ogólnopolskie zawody umiejętności i wiedzy zawodowej są istotnym elementem doskonalenia zawodowego. Dzielnicowi muszą wykazać się nie tylko wiedzą, ale również umiejętnościami praktycznymi. Wyniki osiągnięte w trakcie eliminacji rzutują na ocenę i ścieżkę rozwoju zawodowego dzielnicowych. Corocznie eliminacje do zawodów musi przejść każdy dzielnicowy.

Zawody przebiegają trójstopniowo:

I stopień – na szczeblu komend powiatowych/miejskich/rejonowych Policji
II stopień – na szczeblu komend wojewódzkich/ Stołecznej Policji
III stopień – finał zawodów w Szkole Policji w Katowicach

W dniach 22-25 października 2019 r. w Szkole Policji w Katowicach odbędzie się Finał najważniejszych dla dzielnicowych, zawodów. Będzie to XII Finał Ogólnopolskich Zawodów Policjantów Dzielnicowych „Dzielnicowy Roku”, których organizację Komendant Główny Policji powierzył Szkole Policji w Katowicach, która współpracuje w tym zakresie z Biurem Prewencji KGP.

O randze przedsięwzięcia świadczy fakt, iż jest ono obejmowane honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Do rywalizacji staną dzielnicowi z całego kraju, a zwycięzca będzie mógł  szczycić się,  jakże dumnie brzmiącym tytułem – „Dzielnicowy Roku”, zaś zwycięska drużyna przez rok będzie mogła dzierżyć Puchar Przechodni Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Wartym podkreślenia jest fakt, iż eliminacje na poziomie lokalnym są doskonałą okazją do promowania służby dzielnicowych i problematyki szeroko pojmowanego bezpieczeństwa.
W dziale tym prezentujemy eliminacje w poszczególnych regionach kraju.

 

Wybierz Strony