Najpopularniejszy dzielnicowy

Najpopularniejszy dzielnicowy województwa łódzkiego wybrany

Wydawca gazety „Dziennik Łódzki” wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, przeprowadził kolejną edycję plebiscytu pod nazwą „Najpopularniejszy Dzielnicowy Województwa Łódzkiego 2017”.

Zgodnie z zaakceptowanym regulaminem oraz zawartym porozumieniem ze współorganizatorem plebiscyt odbywał od dnia 26 maja 2017  do dnia 14 lipca 2017 w następujących etapach :

w dniach od 09.06.2017 r. do 23.06.2017 r. - prezentacja kandydatów,
w dniach od 09.06.2017 r. do 09.07.2017 r.– głosowanie (sms),
 w dniu 11.07.2017r. ogłoszenie wyników Plebiscytu na stronie internetowej www.dzienniklodzki.pl,
w dniu 14 07.2017 r. - wręczenie nagród podczas uroczystości Święta Policji w Tomaszowie Mazowieckim organizowanych przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi.

Plebiscyt polegał na wyborze przez czytelników gazety „Dziennik Łódzki” najpopularniejszego policjanta dzielnicowego pełniącego służbę na terenie województwa łódzkiego. W czasie jego trwania publikowane były na łamach regionalnych wydań „Dziennika Łódzkiego” kandydatury funkcjonariuszy startujących w Plebiscycie wraz z ich fotografią oraz krótką prezentacją.

Zorganizowane przedsięwzięcie miało na celu wyłonienie najbardziej rozpoznawalnych policjantów dzielnicowych z terenu województwa łódzkiego.

Taki sposób zaprezentowania kandydatów do tytułu „Najpopularniejszy Dzielnicowy województwa łódzkiego 2017”, wpisuje się bezpośrednio w  założenia programu Dzielnicowy bliżej nas, którego założeniem jest wzmocnienie roli dzielnicowego poprzez jego uspołecznienie i rozpoznawalność. Dzielnicowy, musi być osobą znaną mieszkańcom
i dobrze postrzeganą. Ponadto celem plebiscytu było promowanie podejmowanych przez łódzką Policję działań prewencyjnych, ukierunkowanych na zapobieganie przestępczości oraz wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli i kreowanie pozytywnego wizerunku Policji.

Podjęta inicjatywa jest zbieżna z wnioskami i rekomendacjami przedstawionymi
w zaakceptowanej przez nadinsp. dr Jarosława Szymczyka Komendanta Głównego Policji Informacji dotyczącej inicjatyw podejmowanych w Policji na rzecz uspołecznienia dzielnicowych poprzez organizację konkursów i plebiscytów na najbardziej rozpoznawalnego dzielnicowego.

 „Najpopularniejszym Dzielnicowym 2017 roku” woj. łódzkiego został mł.asp. Łukasz Wróbel (KMP Piotrków Trybunalski) otrzymując 20824 głosy.  Dzielnicowy pozamiejskim, pełni służbę w KP w Wolborzu-13 lat służby, obsługuje rejon miejscowości Czarnocin
i Podolin – 2800 mieszkańców. Dzielnicowy z wieloletnim doświadczeniem, znający świetnie teren oraz ludzi mieszkających na jego dzielnicy. Interesuje się historią, rysunkiem oraz grupami rekonstrukcyjnymi Policji i wojska. Na drugim miejscu uplasował się st. sierż. Dariusz Gumiński (KP w Uniejowie) 19925 głosów. Dzielnicowy pozamiejski z KP Uniejów- 7 lat służby, obsługuje gm. Uniejów- 4150 mieszkańców. W ramach działań prewencyjnych brał udział w projekcie pod nazwą „Bezpieczna Kobieta”, w których prowadził zajęcia praktyczne z kursantkami. Interesuje się sztukami walki, sportami drużynowymi, myślistwem i wycieczkami górskimi. Trzecie miejsce zajął asp. szt. Adam Pietruszewski (KPP Zgierz), który otrzymał 17275 głosów-  dzielnicowy miejski w Ozorkowie- 23 lata służby, obsługuje miasto Ozorków  - 6000 mieszkańców. W maju br., zorganizował Turniej Piłki Nożnej „ Tylko słabi gracze biorą dopalacze” dla dzieci ze wszystkich szkół  miasta  i gminy Ozorków i Parzęczew. Interesuje się muzyką, sportem i podróżami.

Zwycięzcy zostali nagrodzeni podczas wojewódzkich obchodów Święta Policji garnizonu łódzkiego w dniu 14 lipca br. w Tomaszowie Mazowieckim. Policjanci otrzymali nagrody rzeczowe od redakcji gazety oraz nagrody Komendanta Wojewódzkiego Policji
w Łodzi. Przyznane zostały również dyplomy i drobne upominki rzeczowe wszystkim kandydatom, którzy zajęli miejsca od 1 do 10.